Правила и условия

Последна актуализация: 8 ноември 2022 г

Моля, прочетете внимателно тези Условия за ползване („Условия“, „Условия за ползване“) преди да използвате уебсайта http://technocademy.org („Услугата“), управляван от technocademy („нас“, „ ние“ или „наши“).

Вашият достъп до и използване на Услугата зависи от приемането и спазването на тези Условия. Тези Условия се прилагат за всички посетители, потребители и други, които имат достъп или използват Услугата.

Чрез достъпа до или използването на Услугата вие се съгласявате да бъдете обвързани с тези Условия. Ако не сте съгласни с някоя част от условията, тогава нямате право на достъп до Услугата.

Акаунти

Когато създавате акаунт при нас, трябва да ни предоставите информация, която е точна, пълна и актуална по всяко време. Неспазването на това представлява нарушение на Условията, което може да доведе до незабавно прекратяване на вашия акаунт в нашата услуга.

Вие носите отговорност за опазването на паролата, която използвате за достъп до Услугата и за всякакви дейности или действия под паролата Ви, независимо дали паролата Ви е за нашата Услуга или услуга на трета страна.

Вие се съгласявате да не разкривате паролата си на трета страна. Трябва да ни уведомите незабавно, след като разберете за всяко нарушение на сигурността или неоторизирано използване на вашия акаунт.

Интелектуална собственост

Услугата и нейното оригинално съдържание, характеристики и функционалност са и ще останат изключителна собственост на technocademy и нейните лицензодатели.

Връзки към други уеб сайтове

Нашата услуга може да съдържа връзки към уеб сайтове или услуги на трети страни, които не са собственост или контролирани от technocademy.

technocademy няма контрол и не поема отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на уеб сайтове или услуги на трети страни. Вие освен това потвърждавате и се съгласявате, че technocademy няма да носи отговорност, пряко или косвено, за щети или загуби, причинени или предполагаеми, че са причинени от или във връзка с използването или разчитането на каквото и да е такова съдържание, стоки или услуги, достъпни на или чрез всякакви такива уеб сайтове или услуги.

Горещо ви съветваме да прочетете правилата и условията и политиките за поверителност на всички уеб сайтове или услуги на трети страни, които посещавате.

Прекратяване

Можем да прекратим или спрем вашия акаунт незабавно, без предварително известие или отговорност, по каквато и да е причина, включително без ограничение, ако нарушите Условията.

При прекратяване правото ви да използвате услугата ще бъде незабавно прекратено. Ако желаете да прекратите акаунта си, можете просто да прекратите използването на Услугата.

Всички разпоредби на Условията, които по своето естество трябва да останат в сила след прекратяването, ще продължат да действат и след прекратяването, включително, без ограничение, разпоредби за собственост, отказ от гаранция, обезщетение и ограничения на отговорността.

Отказ от отговорност

Използването на Услугата е на ваш собствен риск. Услугата се предоставя на принципа „КАКТО Е“ и „КАКТО Е НАЛИЧНА“. Услугата се предоставя без гаранции от какъвто и да е вид, изрични или подразбиращи се, включително, но не само, подразбиращи се гаранции за продаваемост, пригодност за определена цел, ненарушение или курс на изпълнение.

Приложим закон

Настоящите Условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на България, без да се вземат предвид неговите стълкновителни разпоредби.

Нашата невъзможност да наложим някое право или разпоредба на тези Условия няма да се счита за отказ от тези права. Ако някоя разпоредба от настоящите Условия бъде счетена за невалидна или неприложима от съда, останалите разпоредби на тези Условия ще останат в сила. Тези Условия съставляват цялото споразумение между нас по отношение на нашата Услуга и отменят и заменят всички предишни споразумения, които може да имаме между нас по отношение на Услугата.

Промени

Ние си запазваме правото, по свое усмотрение, да променяме или заменяме тези Условия по всяко време. Ако ревизията е съществена, ще се опитаме да предоставим поне 15 дни предизвестие преди новите условия да влязат в сила. Какво представлява съществена промяна ще бъде определено по наше усмотрение.

Продължавайки да осъществявате достъп или да използвате нашата Услуга, след като тези ревизии влязат в сила, вие се съгласявате да бъдете обвързани с ревизираните условия. Ако не сте съгласни с новите условия, моля, спрете да използвате Услугата.

Свържете се с нас

Ако имате въпроси относно тези Условия, моля, свържете се с нас.